ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 18/11

7:30 – 9:00 Λειτουργία γραμματείας διοργάνωσης για παραλαβή πακέτου συμμετοχής στο χώρο εκκίνησης

9:00 Τεχνική ενημέρωση συμμετεχόντων

09:30 Εκκίνηση αγώνα Fun 6χλμ

10:30 Εκκίνηση αγώνων 16,5 και 33χλμ

13:30 Απονομή βραβείων στους νικητές στο χώρο εκκίνησης και τερματισμού των αγώνων